NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜ ŞİRKETİMİZE KAZANDIRMAK
 
• Sektördeki nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;
• Şirketimizi geleceğe taşıyacak, işe en uygun nitelikteki işgücünü bilimsel yöntemlerle seçmeyi ve doğru pozisyon için işe almayı hedefleriz.
 
ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİNE YATIRIM YAPMAK
 
• Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
• Çalışanlarımızın gelişimi için gerekli eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
• Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek sorumluluğumuzdur.
 
ORGANİZASYONU GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK
 
• Şirketimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması;
• Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve şirketimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri önceliğimizdir.
 
ÜCRET YÖNETİMİ VE ÖDÜLLENDİRME
 
• Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek; çalışanların katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek;
• Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ücretlendirmek amacımızdır.
 
ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU VE BAĞLILIĞINI ARTIRMAK
 
• Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak;
• Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek;
• Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak hedefimizdir.
 
DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ
HIZLI ERİŞİM